ARHIVA DE FOLCLOR

Prezentare`

Înființată la 1 martie 1968, ca urmare a reformei administrative care a contopit vechile județe Fălciu (cu reședința la Huși), Tutova (cu reședința la Bârlad), și Vaslui, instituția a funcționat, în decursul existenței sale de jumătate de secol, sub diferite denumiri: Casa Creaţiei Populare, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Centrul Judeţean pentru Conservarea Tradiţiei şi a Creaţiei Populare, iar din 2004 poartă denumirea de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. Până 1989, instituţia a funcţionat sub autoritatea Comitetului Judeţean de Cultură şi Artă Vaslui, redenumit, în 1972, Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă.

După Revoluția din Decembrie 1989, Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă a fost transformat în Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Vaslui, prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 41/1990, cu autoritate asupra Centrului de Îndrumare a Creaţiei Populare.

Conform protocolului de predare-primire, încheiat între Ministrul Culturii şi Consiliul Judeţean Vaslui, înregistrat la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 334/24.02.1997 şi la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Vaslui cu nr. 63/24.02.1997, Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare trece sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui.

Prin hotărârea nr. 34/2004 emisă de Consiliul Judeţean Vaslui, instituţia a fost reorganizată în urma emiterii legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, fiindu-i atribuită denumirea pe care o are în prezent – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.

De-a lungul timpului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui a fost iniţiatorul a peste 80% dintre festivalurile, spectacolele, concursurile şi sărbătorile comunitare desfăşurate în judeţul Vaslui.