Text Size

APLICAŢII ETNOGRAFICE: Pădureni, 26-28 iunie 2014

Atelier de măşti pentru Anul Nou, costume tradiţionale şi dansuri populare

Păstrarea şi transmiterea tradiţiilor populare a reprezentat tema Aplicaţiilor etnografice: atelier de măşti de Anul Nou, costume tradiţionale şi dansuri populare, desfăşurat în cadrul unuia dintre programele Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui: Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor culturale.Atelierul s-a desfăşurat în perioada 26-28 iunie 2014, la Centrul Cultural din Pădureni, cu sprijinul Primăriei Comunei Pădureni şi a edilului acesteia, Temistocle Diaconu; responsabil cultural: Andreea Gheorghiu.               

                     

În prima parte a fiecăreia dintre cele trei zile, s-a desfăşurat atelierul de măşti pentru Anul Nou şi costume tradiţionale, cu explicaţii şi demonstraţii practice. Deschiderea evenimentului a avut loc în ziua de joi, 26 iunie, fiind marcată de prelegerea profesorului Dan Ravaru, Consideraţii generale asupra folclorului, etnografiei şi artei populare. Specificul manifestărilor populare din judeţul Vaslui, urmată de lansarea volumului folcloristului Vasile Adăscăliţei (1929-2007), apărut în 2014: Soare, soare, frăţioare! Restituiri etnografice, îngrijită de Lucian-Valeriu Lefter, precum şi de lansarea nr. 1 (11)/2014 al revistei Est. În continuare, au susţinut demonstraţii practice meşterii populari: Valucă Ungureanu, din Tătărăni, pentru masca cu coarne („cap de haiduc”) de la Haiduci şi Mihai Gh. Andon, din Berezeni, pentru costumul popular de colindător: suman, cârceie, buhai, talancă, cârjă colăcărească. Alături de meşterii populari s-au aflat directorii căminelor culturale din Berezeni şi Tătărăni, Mihai Andon şi Constantin Popa.

A doua zi, 27 iunie, au fost prezentată masca şi costumul popular de la Vălăretul din Buda-Oşeşti, de Sofica Merilă, director al Căminului Cultural Oşeşti, precum şi costumul tradiţional, cu căciula împodobită, de la formaţia de Haiduci din Zăpodeni, de Valentin Baron, director al Căminului Cultural Zăpodeni.

            În ultima zi, sâmbătă, 28 iunie, aplicaţiile practice au fost susţinute de meşterii populari Gheorghe Chimu din comuna Todireşti, Mihai Cojocaru şi Gabi Vasilaş din comuna Cozmeşti, care au prezentat şi au explicat confecţionarea măştilor de la Vălăret şi confecţionarea Caprei pe prăjină; alături de ei s-a aflat Gheorghe Onofrei, director al Căminului Cultural Todireşti, şi Hristache Sima, primarul comunei Cozmeşti. De asemenea, Andrei Dumitru, preşedinte al Asociaţiei Culturale „Răzeşii”, din Pogoneşti, însoţit de Iordache Ionel, îmbrăcaţi în costume specific locului, pe care le-au prezentat, au cântat vechi colinde din vremurile de altădată.

În cea de-a doua parte a fiecărei zile, în cadrul atelierului de coregrafie, sub coordonarea maeştrilor coregrafi Gigi Ilaşcu, din Vaslui, şi Viorel Vatamaniuc, cu o îndelungată carieră de coregraf al ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava, s-au desfăşurat cursuri de dansuri populare specifice zonei Vasluiului, participanţii având ocazia să prezinte, la rândul lor, ceea ce au asimilat cu un an în urmă, în cadrul unui atelier similar, la Vaslui.

Atelierul s-a adresat directorilor de cămine culturale, referenţilor culturali sau celor responsabili cu cultura în comune şi sate. Alături de cei menţionaţi deja, au mai participat: Daniela Brăescu, de la Griviţa, Lenuţa Mitu, de la Perieni, Constanţa Giuşcă, de la Bogdăneşti, Silviu Popa, de la Şuletea, Florica Stanciu, de la Puieşti, Ştefan Plugaru de la Huşi, Cristina Dumitriu, de la Hoceni, Tasica Biţa, de la Dimitrie Cantemir, Ioan Lupu, de la Vetrişoaia.