Datini și obiceiuri de iarnă

Datini și obiceiuri de iarnă - Vaslui, ediția a XL-a

      La această ediție a festivalului „Datini și obiceiuri de iarnă”, a  XL-a, desfășurată la Vaslui în cursul zilei de 18 decembrie 2022, au participat 30 de grupuri, cu peste 1000 de participanți. Fiind ediție jubiliară, au fost acordate premii de autenticitate în memoria folcloristului Dan Ravaru (1941-2020), inițiator al estivalului, cu prima ediție din 28 decembrie 1980. În atenția juriului au intrat doar 24 de formații și alaiuri cu măști din județul Vaslui, fără cele șase grupuri și ansambluri invitate în mod special, alături de cel din Huși aflându-se grupurile din județele Bacău, Iași și Suceava. Un juriu de specialitate, alcătuit din dr. Ioana Repciuc, cercetător științific (etnolog), Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iași; Ana-Maria Rață, muzeograf, Muzeul Etnografic al Moldovei, Iași și dr. Lucian-Valeriu Lefter, etnolog, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, a stabilit următorul clasament, pe două categorii, astfel: Categoria „Unicat”: „Rândurile” din Muntenii de Sus (suită de jocuri pe muzică de trișcă), „Răzeșii” din Pogonești (colinde „laice” de ceată bărbătească) și
„Plugul mare” din Perieni (suită de jocuri pe muzică din cimpoi). Categoria „Vălăret”: „Capra” din Doagele-Dragomirești (cu suită de jocuri cu măști pe muzică de fanfară) și „Vălăretul” din Todirești (cu suită de jocuri cu măști pe muzică de fanfară, fiind remarcat plugușorul sub forma baladei urate).

Read more ...

Datini și obiceiuri de iarnă - 40 de ani

Festivalul „Datini și obiceiuri de iarnă” împlinește 40 de ani, prima ediție având loc la 28 decembrie 1980, la Vaslui. Înființat la inițiativa folcloristului Dan Ravaru, de la Centrul Județean al Creației Populare, festivalul s-a desfășurat anual, de obicei în a doua parte a lunii decembrie. Din cauza unor sincope, precum cele din 1987 și 1990, când acest festival nu a mai avut loc, iar în 1991 au fost organizate două ediții, în ianuarie și în decembrie, anul acesta sărbătorim ediția a XXXIX-a, însă într-un mod cu totul special. Pandemia ne-a obligat să marcăm momentul doar în mediul virtual, printr-un vernisaj al retrospectivei fotografice a edițiilor ultimilor 15 ani, însoțit de un recital de colinde arhaice, numite „laice” sau precreștine, interpretate de Raluca Radu, în data de 18 decembrie, 2020, începând cu orele 11, la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” - Vaslui. De asemenea, pentru omagierea celor 40 de ani de activitate ai festivalului, respectiv 38 de ediții în perioada 1980-2019, prezentăm selecțiuni video de la edițiile anilor 2005 - 2019, păstrate în arhiva multimedia a instituției noastre.

 

„Datini și obiceiuri de iarnă” în ipostaze fotografice

Se împlinesc 37 de ani de la prima ediție a festivalului județean dedicat obiceiurilor de Anul Nou, „Datini și obiceiuri de iarnă”, din 28 decembrie 1980. Cele două sincope în desfășurarea festivalului, în 1987 și 1990, au determinat ca ediția festivalului din 18 decembrie 2016 să fie a XXXV-a. Au participat peste 1200 de actanți ai jocurilor cu măști, respectiv peste 30 de formații din județul Vaslui, cărora s-au alăturat patru grupuri din țară: alaiurile cu urși din Comănești și Dofteana, județul Bacău, alaiul Cerbului din Scobinți – Iași și formația Căiuților din Tudora – Botoșani. Un bun prilej pentru suprinderea în instantanee fotografice a obiceiurilor de Anul nou l-a reprezentat un concurs tematic: ,,Ipostaze etnografice – Datini și obiceiuri de iarnă în județul Vaslui”. Alături de cele 13 fotografii premiate, prezentate cu alt prilej, expoziția fotografică din perioada 18-31 decembrie 2017 a inclus încă 55 de lucrări, realizate în cadrul aceluiași concurs.

Read more ...

Datini și obiceiuri de iarnă – XXXV

Festivalul vasluian dedicat tradițiilor de Anul Nou, Datini și obiceiuri de iarnă, a ajuns la ediția a XXXV-a. Primii zece ani de activitate s-au derulat până în 1989, perioadă în care manifestarea era, în mod declarativ, „integrată Festivalului Național «Cântarea României» și suitei de manifestări consacrate celei de-a 35-a aniversări a Republicii” (în 1982). Umbrela ideologică a epocii era obligatorie pentru justificarea oricărei manifestări culturale, de la festival folcloric până la simpozion științific. Vigilența cenzurii s-a făcut simțită, activiștii culturali sugerând „corecturi”, atât în textele repertoriilor alaiurilor de Anul Nou cât și în costumația acestora, după cum am arătat recent (vezi Lucian-Valeriu Lefter, Purificarea ideologică a folclorului prin cenzură, în „Prutul”, s.n., IV(XIII), nr. 1(53), 2014, p. 133-136, informații redate în prefața la: Vasile Adăscăliței, Teatrul popular de Anul Nou în Moldova, Iași, 2015, p. 12-14). În acest sens, în presa vremii se sugera instructorilor formațiilor să „manifeste o mai mare grijă la alegerea repertoriului”, altfel spus să procedeze la estetizarea performării obiceiurilor de Anul Nou mergând până la limita denaturării. Loveau în esența acestor tradiții performate în intervalul sacru de 12 zile, între Crăciun și Bobotează, în reprezentarea lumii întoarse pe dos, căzută în haos, cu chipuri și măști monstruoase, moșnegi și babe, „țiganiși „jidani” cu veșminte cât mai uzate, personaje care aminteau de lumea strămoșilor, a morților reveniți printre vii numai în această perioadă sacră de reînnoire periodică a anului. Toate acestea amintesc de străvechile ritualuri care aveau rolul de a restabili cumpăna firească a lucrurilor într-un Nou An.

            Cercetând presa vremii, singurul cotidian care apărea la Vaslui,Vremea Nouă, aflăm că Festivalul obiceiurilor de iarnă” a fost inaugurat” în ultima zi de duminică a anului 1980, pe 28 decembrie. Comitetul județean de cultură și educație socialistă împreună cu Centrul de îndrumare a creației populare organizau „tradiționalul” festival al obiceiurilor de iarnă la prima sa ediție! Au participat 18 formații din comunele județului Vaslui, fiind acordate chiar și distincții: Premiul I – Vălăretele din Mânjești – Muntenii de Jos și din Voinești; Premiul al II-lea – colindătorii din Fălciu și din Ivești; Premiul al III-lea – Jienii din Vutcani și Damele din Viținari – Bogdănești; Mențiuni – Rândurile din Muntenii de Sus, Globul din Mălușteni, Alaiul de Anul Nou din Văleni, Capra din Buda – Oșești, Jienii din Corbu – Lipovăț, Jienii din Buhăiești – Vulturești, Jienii de la fosta fabrică I.E.A.P.M Bârlad și Calul din Puiești, precum și formații din Duda-Epureni, Iana, Perieni și Rebricea. Parada alaiurilor a urmat traseul Școala generală nr. 5 – Stadion, spectacolul-concurs desfășurându-se în Sala sporturilor.

            Ediția a II-a avut loc în ziua de 28 decembrie, 1981, fiind interjudețeană. Alături de formațiile din Băcești, Dobârceni (Vălăret), Vutcani (Jienii), Voinești (Vălăret), Oșești (Capra) Rafaila (Capra), Duda-Epureni, Bogdănești, Negrești, Draxeni – Rebricea, Pochidia, Buhăiești – Vulturești (Jienii), Murgeni (Jienii), Tătărăni (Jienii), Odaia Bursucani – Grivița (Sitarii), Țuțcani – Mălușteni, Dodești (Mocănașii), Ivești (colinde), Fălciu (colinde), Gușiței – D. Cantemir (colinde), participând formațiile din Costești – Iași (Cerbul), Știubeieni – Botoșani și Vrancea. Existau criterii care trebuiau respectate de către participanți, care trebuiau să fie mesagerii artei folclorice autentice, adică „nesupusă stilizărilor poluante până la denaturare – din care se fac vinovate uneori și mijloacele audio-vizuale, dar și unele instituții profesioniste cu firmă folclorică – nesupusă nici exacerbării elementelor neesențiale, datorate adesea ingerințelor unor elemente alogene”, scria, atunci, profesorul Dan Ravaru, inițiator al acestui festival.

            Dacă în 1982 Datinile și obiceiurile de iarnă s-au desfășurat a doua zi de Crăciun, în anul următor festivalul a avut loc mai devreme, ediția a IV-a fiind pe 18 decembrie, în Sala sporturilor. Alături de formațiile din județ, unele aflate la prima participare, precum Dragomirești, Boțești și Banca, au participat și alaiuri din alte județe: Iași, Botoșani și Galați. Juriul a fost condus de folcloristul Vasile Adăscăliței, conferențiar universitar, marele premiu fiind câștigat de ansamblul „Firicelul” de Întreprinderea textilă din Botoșani.

            La festivalul din 1984 au participat 21 de formații din județul Vaslui, fiind acordate distincții: premiul special – alaiul Rândurilor din Buda-Oșești – Vaslui; premiul Comitetului județean de cultură – Colindătorii din Grivița - Ialomița; premiul Centrului de îndrumare – Banta lui Bujor din Hăndrești-Oțeleni – Iași; premiul Muzeului județean – Capra din Fâstâci – Vaslui; premiul ziarului „Vremea nouă” – Capra Mare din Doagele-Dragomirești – Vaslui; premiul pentru autenticitate – Colindătorii din Berezeni; premiul pentru cea mai frumoasă costumație – Vălăretul din Dobârceni-Muntenii de Jos – Vaslui; premiul pentru virtuozitate coregrafică – damele din Bogdănești. S-au acordat și trei mențiuni: Ursarul din Rândurile de la Todirești; Colindătoarele din Fălciu și Capra de la Ivănești.

            Ediția a VI-a a avut loc pe 29 decembrie 1985, pe scena Casei Artelor, cu participarea a 20 de formații, respectiv 500 de interpreți. În 1986, desfășurat pe 28 decembrie, sub deviza „Obiceiul moldovean / De pe plaiul vasluian”, festivalul a fost deschis de parada formațiilor, însă „substanțial subțiată de frigul pătrunzător al iernii”. Au participat, alături de cele cunoscute, formații noi: Ursul din Băcani, Jienii din Roșiești, Haiducii, Capra și Căluțul din Zorleni, Rândurile din Ferești, Capra din Armășoaia-Pungești, Turca din Brăhășoaia-Ștefan cel Mare.

            În anul 1987 Datinile și obiceiurile de iarnă au lipsit din Vaslui. În schimb, festivalul a fost organizat la începutul anului 1988, la 10 ianuarie, pe scena Casei de cultură a sindicatelor, aceasta fiind ediția a VIII-a. S-au remarcat: Vălăretele de la Voinești și Dobârceni, Caprele de la Fâstâci și Ivănești, trupele de Haiduci de la Vutcani și Vulturești, precum și colindătorii de la Berezeni și Fălciu și alții. Și următoarea ediție s-a desfășurat la începutul anului, la 8 ianuarie 1989, fără parada tradițională a formațiilor; a fost prefațată însă, în ziua de 7 ianuarie, cu un simpozion la Muzeul Județean consacrat tradițiilor de Anul Nou, cu comunicări precum: Însemnări privind obiceiurile de Anul Nou din Vutcani, O piesă de rezistență în spectacolul de Anul Nou: Haiducii, Colindul laic în Moldova etc.

            În 1990, din motive lesne de înțeles, festivalul obiceiurilor de Anul Nou nu a mai fost organizat. S-a reluat manifestarea la începutul anului 1991, cu ediția a X-a, desfășurată pe 6 ianuarie. Au participat aproape 40 de formații, dintre care unele din afara județului Vaslui: Borșa-Maramureș, Poieni-Cluj, precum și din Tănătani-Căușeni, Republica Moldova, într-un spectacol care a durat 8 ore. La sfârșitul aceluiași an, pe 29 decembrie, a avut loc încă o ediție a festivalului, ce-a de-a XI-a, cu participanți numai din județul Vaslui, din aproape 40 de comune. Au fost acordate disctinții: Premii speciale Societății cultarale „Ion Creangă” din Pâhna-Oltenești și Căminului cultural din Perieni; Premiul I Colindătorilor din Berezeni, Jienilor din Buhăiești și Puiești, Vălăretelor din Dobârceni și din Todirești; Premiul al II-lea Rândurilor din Buda-Oșești, Vălăretului din Poienești, Jienilor din Tătărăni și Colindătorilor copii din Berezeni; Premiul al III-lea Caprei mari din Fâstâci, Haiducilor din Bleșca-Ivănești, Colidătoarei din Pâhna-Oltenești; Premii pentru interpretare Jianului din Buhăiești, Țigăncilor din Broșteni-Ivănești, Sultaninei din Puiești, Ursului și ursarilor din Todirești.

În ultimele două decenii, a devenit o tradiție organizarea festivalului datinilor de Crăciun și Anul Nou în duminica de dinaintea Crăciunului sau de la jumătatea lunii decembrie; de exemplu: în 2009 – 20 decembrie, în 2010 – 19 decembrie, în 2011 – 18 decembrie, în 2012 – 23 decembrie, în 2013 – 15 decembrie, în 2014 – 21 decembrie, în 2015 – 20 decembrie. Întotdeauna festivalul s-a desfășurat la Vaslui, cu parada sau alaiul formațiilor pe traseul Parcul Copou – Str. M. Kogălniceanu – Str. N. Iorga – Str. Victoriei – Str. Ștefan cel Mare – Centrul Civic, cu notabila excepție a ediției a XXX-a, din 18 decembrie 2011, când a avut loc la Bârlad.

Participanții la festival provin din aproximativ 30 de comune ale județului, însumând între 800 și 1000 de persoane, precum: 2013 – 865 persoane din 27 de comune; 2014 – 920 de persoane din 30 de comune; 2015 – 1000 persoane din 28 de comune. În general, festivalul începe la orele 10 (parada), continuă cu spectacolul (la orele 11) și durează până la 8 ore, în funcție de numărul participanților.

O analiză a acestui festival pentru ultimii ani, așază prestația formațiilor pe mai multe categorii: A. Vălărete (alaiuri cu jocuri de măști – capre, capre înalte (pe prăjini), urși, moșnegi, babe, țigani, țigănci, arnăuți, harapi, urători etc. – care cuprind până la 80 de participanți) – Todirești, Rafaila, Cozmești (Bălești și Fâstâci), Bleşca – Ivăneşti, Buda – Oşeşti, Lipovăţ, Voineşti, Doagele – Dragomireşti, Gârceni, Codăești, Iana, Murgeni, Poienești, Puşcaşi, Puiești; B. Colinde – se remarcă grupurile de bărbați, cu așa zisele colinde „laice” de la Berezeni, Iveşti și Pogoneşti, care aparțin categoriei Colindatului în ceată bărbătească, specific României și Republicii Moldova, inclus, în 2013, în patrimoniul imaterial UNESCO; apoi, participă grupuri mixte de colindători de la Griviţa, Moara Domnească, Iana, Bogdănești, Puiești, Soleşti, Vetrişoaia, Văleni; C. Urătură (sau plugușorul) – între urători s-au remarcat cei din formațiile de la Todirești, Rebricea, Moara Domnească, Soleşti, Todireşti, Zăpodeni; D. Teatru popular – pe cale de dispariție, teatrul popular haiducesc mai este perfomat de formațiile de Haiduci sau Jieni (de până la 12 interpreți) de la Tătărăni (unici prin măștile cu coarne), Gugeşti – Boţeşti, Negreşti, Oşeşti, Puşcaşi, Vultureşti, Zăpodeni, Zorleni.

Cele mai importante evenimente

 • Bienala Umorului ,,Constantin Tănase” Ediția a XXIV-a, 2 – 9 octombrie 2016 +

  1. Gala teatrelor de comedie Organizată de Centrul Culturii Tradiționale, gala teatrelor de comedie s-a desfășurat la Casa de Cultură Read More
 • Ouă încondeiate. Icoane - ediția a XIV-a +

  De Florii, în perioada 8-9 aprilie 2017, în Centrul Civic din Vaslui s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a târgului Read More
 • In Memoriam Dan Ravaru (1941 – 2020) +

  Simpozion: Permanențe etnologice (transmis online) cu participarea contribuitorilor Arhivei de Folclor „Vasile Adăscăliței” 2 aprilie 2021, Orele 10.30 – 13.00 Muzeul
 • Oua incondeiate 2016 +

  Save Read More
 • Ouă încondeiate. Icoane - Ediţia a XI-a, 2014 +

  Desfăşurat în perioada 12-13 aprilie, 2014, de Florii, târgul de ouă încondeiate și icoane s-a desfășurat în foaierul Casei de Read More
 • Târg de ouă încondeiate. Icoane-Ediția XIII-a, 23-24 aprilie, 2016 +

  În zilele de 23 și 24 aprilie, 2016, de Sfântul Gheorghe și de Florii, în Centrul Civic din Vaslui s-a Read More
 • Lansarea albumului "Măi soldate roșior", 31 martie 2018 +

 • Ziua Națională a Portului Tradițional, Flashmob, 13 mai 2018, Vaslui. +

 • PORTRETUL UNUI MAREȘAL. Constantin Prezan (1861-1943) +

 • Fanfara de la Valea Mare, Ivănesti +

 • Muguri de tezaur Zăpodeni 2016 +

 • Festivalul Hora muzicuțelor Vaslui, 2016 +

 • Târg de primavară, 2019 - Spectacole pentru copii +

 • Targ de primavara, 2019 Spectacol folcloric +

 • OUĂ ÎNCONDEIATE. ICOANE. EDIȚIA XVI-A +

  În acest an, festivalul de meșteșuguri populare închinate obiceiurilor pascale, „Ouă încondeiate. Icoane”, ajuns la ediția a XVI-a, s-a desfășurat
 • 1
 • 2
 • 3

Populare

 • Vălăretul. De la ceremonial la festival
 • SATUL VASLUIAN – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 8: 16-17 DECEMBRIE 2017
 • APLICAŢII ETNOGRAFICE: Pădureni, 26-28 iunie 2014
 • Concurs de Fotografie ,,Ipostaze etnografice - Datini și obiceiuri de iarnă”
 • SATUL VASLUIAN - TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 1: 3-5 FEBRUARIE 2017
 • SATUL VASLUIAN - TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 2: 10-12 MARTIE 2017
 • SATUL VASLUIAN - TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 3: 5-7 MAI 2017
 • Satul vasluian – tradiție și actualitate Expoziție de fotografie
 • SATUL VASLUIAN – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 4: 9-11 IUNIE 2017
 • SATUL VASLUIAN – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 5: 6-8 IULIE 2017
 • SATUL VASLUIAN – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 6: 21-24 SEPTEMBRIE 2017
 • SATUL VASLUIAN – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE. ATELIER DE FOTOGRAFIE. CONCURS 7: 27-29 OCTOMBRIE 2017

Tema principală a ultimului atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian Tradiție și actualitate”, desfășurat în perioada 16-17 decembrie 2017, a fost dedicată datinilor specifice Crăciunului și Anului Nou. Grupul de fotografi a mers în comuna Cozmești, în satele Bălești (reședința comunei), Cozmești și Fâstâci, cu sprijinul primarului Hristache Sima. Mănăstirea Fâstâci, construită de Mihai vodă Racoviță la 1721, recent restaurată, reprezintă un important monument istoric al județului Vaslui, alături de care se află bisericile de lemn din Bălești și Cozmești. Meșteșugul fierăritului se mai păstrează la Fâstâci, locul unde activează și o fanfară de veche tradiție lăutărească, urmașii robilor mănăstirești.

Read More

Atelier de măşti pentru Anul Nou, costume tradiţionale şi dansuri populare

Păstrarea şi transmiterea tradiţiilor populare a reprezentat tema Aplicaţiilor etnografice: atelier de măşti de Anul Nou, costume tradiţionale şi dansuri populare, desfăşurat în cadrul unuia dintre programele Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui: Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor culturale.Atelierul s-a desfăşurat în perioada 26-28 iunie 2014, la Centrul Cultural din Pădureni, cu sprijinul Primăriei Comunei Pădureni şi a edilului acesteia, Temistocle Diaconu; responsabil cultural: Andreea Gheorghiu.               

Read More

În perioada 1-23 decembrie 2016, la Vaslui s-a desfășurat Concursul de Fotografie ,,Ipostaze Etnografice – Datini și obiceiuri de iarnă”, ediția I, cu prilejul celei de-a XXXV-a ediții a festivalului ,,Datini și obiceiuri de iarnă”, cu următoarele etape: 1-16 decembrie – înscrierea lucrărilor; 18 decembrie – realizarea fotografiilor în cadrul festivalului; 19-21 decembrie – primirea lucrărilor; 22 decembrie – jurizarea lucrărilor; 23 decembrie – premierea lucrărilor, cu participarea prof. univ. dr. Matei Bejenaru.

Read More

În perioada 3-5 februarie, 2017, s-a desfășurat primul atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian – Tradiție și actualitate”, inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, sub coordonarea lui Sorin Onișor, cu participarea a 35 de fotografi. Prima zi a fost dedicată aplicațiilor teoretice: compoziție - încadrare - folosirea luminii. În următoarele două zile, sâmbătă și duminică, grupul de fotografi s-a deplasat pe itinerariul: – Tanacu (sat) – Muntenii de Sus (sat și biserica de lemn) – Satu Nou Solești (muzeul etnografic, șezătoare) – Solești (fierărie) – Știoborăni (sat și biserica de lemn) – Miclești (sat) – Mănăstirea Movila lui Burcel. Fiecare participant și-a selectat până în 20 de fotografii pe care le-a postat pe facebook, atât în grupul Pe coclauri vasluiene, cât și în Centrul Culturii Tradiționale Vaslui, însumând peste 520 de imagini.

Read More

 

În perioada 10-12 martie, 2017, s-a desfășurat cel de-al doilea atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian – Tradiție și actualitate”, inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, sub coordonarea lui Sorin Onișor, cu participarea a 40 de fotografi.

Read More

În perioada 5-7 mai, 2017, s-a desfășurat al treilea atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian – Tradiție și actualitate”, inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, sub coordonarea lui Sorin Onișor, cu participarea a 37 de fotografi.

Read More

Proiectul ,,Satul vasluian - tradiție și actualitate, inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui, a continuat cu cea de-a treia expoziție de fotografie, în perioada 12 iulie - 2 septembrie, 2018, la Palatul Culturii din Iași, în sălile Muzeului Etnografic al Moldovei. Vernisajele expozițiilor precedente, din 15 ianuarie și 31 martie, 2018, au avut loc la Vaslui, cu fotografii din atelierele primei jumătăți a anului 2017. Expoziția de la Iași reprezintă a sinteză a tuturor atelierelor, din 2017 și 2018.

Realizate de fotografi vasluieni în cadrul atelierelor coordonate de Sorin Onișor, în cursul anului 2017, și continuate în acest an, independent, fiind străbătute 40 de comune ale județului, cu satele componente, de către un grup de 35 de fotografi, lucrările surprind, în 68 de instantanee fotografice, oameni și locuri, meșteșuguri și obiceiuri de ieri și de azi, din satele vasluiene.

 

Read More

Al patrulea atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian - Tradiție și actualitate s-a desfășurat perioada 9-11 iunie 2017, cu participarea a 20 de fotografi, în comunele Zăpodeni (cu Telejna, Butucăria și Uncești), unde au fost vizitate case vechi (două case din lemn, din Zăpodeni, se află la muzeele în aer liber de la București și Golești-Argeș), beciuri de piatră, biserica de lemn, conacul Lambrino, meșteri dogari, fierari, cojocari, stână; Vulturești (cu Buhăiești), unde se remarcă muzeul școlii înființat de profesorul universitar Mircea Ciubotaru, și biserica de lemn din Buhăiești; Lipovăț (cu Chițoc și Căpușneni), cu case împodobite cu broderii din lemn, beciuri de piatră, biserica de lemn, meșteri lemnari și fierari, prisacă; Costești (cu Chițcani și Pârvești), cu mănăstirea de lemn de la Pârvești și Podul Doamnei (monument istoric).

Read More

Cel de-al cincilea atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian - Tradiție și actualitate s-a desfășurat în perioada 6-8 iulie 2017, cu participarea a 18 de fotografi, în zona orașului Murgeni, obiectivul principal fiind Valea Prutului, cu satul și lacul Cârja. Dintre obiectivele urmărite: case vechi acoperite cu stuf, vechea biserică construită din paiantă (lemn și lut), printre puținele de acest fel din județul Vaslui, meșteri fierari, dar, mai cu seamă, pescuitul și peisajul specific văii Prutului.

Read More

Tema principală a celui de-al șaselea atelier de fotografie din cadrul proiectului Satul vasluian Tradiție și actualitate”, desfășurat pe teren în perioada 21-24 septembrie 2017, a fost dedicată culesului viilor din podgoria Hușilor, alături de obiectivele obișnuite: meșteri fierari și lemnari, arhitectura țărănească ș.a. Cercetarea etnografică s-a desfășurat în comuna Bunești-Averești, cu sprijinul primarului Vasile Tărăgan, în satele Averești, Roșiori, Bunești și Tăbălăiești, fiind vizată Crama Averești, cu conacul, vechiul beci din secolul al XIX-lea și moara de la 1910, care au aparținut familiei proprietarului Ștefan Negruzzi.

Read More

Atelierul de fotografie din cadrul proiectului “Satul vasluian – tradiție și actualitate”, din perioada 27-29 octombrie 2017, s-a desfășurat în comuna Hoceni (în satele Hoceni, Șișcani, Tomșa, Oțeleni și Barboși), situată în arealul văii Elanului, în fostul ținut Fălciu, în comuna Dumești (în satele Dumești, Dumeștii Vechi și Schinetea), aflată pe cursul superior al râului Bârlad, precum și în satul Țibăneștii Buhlii, cea mai veche localitate din județul Vaslui, atestată documentar la 1399, din comuna Băcești.

Read More